0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Công trình cấp thoát nước

DỰ ÁN: NÂNG CẤP, MỞ RỘNG BẾN CÁ MỸ TÂN, XÃ THANH HẢI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN.

Thi công xây lắp 

  • Bến cập tàu mở rộng xây mới - Kè bờ.
  • Nhà tập kết trên bến.
  • Đê hữu và trụ đèn hữu.
  • Bãi đất mở rộng trên bến.
  • Đường phục vụ thi công và các công trình phụ trợ mở rộng. 
  • Điện chiếu sáng khu mở rộng.
  • Cấp thoát nước khu vực mở rộng.