0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Công trình thủy lợi

DỰ ÁN: DỰ ÁN HỆ THỐNG THỦY LỢI TÂN GIANG KHẮC PHỤC HẠN HÁN VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Địa điểm

Huyện Thuận Nam

Thi công xây dựng các tuyến kênh:

 • CV4-Đ3.
 • CV4-Đ4.
 • CV4-Đ5.
 • CV4-Đ7.
 • CV4-T1.
 • CV4-2 nối tiếp.
 • CV4-2-1.
 • CV4-2-4.
 • CV4-1 nối tiếp.
 • CV4-1-1.
 • Bà Yêu.
 • Bà Yêu nhánh 1.
 • kênh tiêu Bà Yêu và đập Bà Yêu.