0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

DỰ ÁN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HẢI

Địa điểm

Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Hạng mục

  • Khối Hiệu bộ
  • Khối 10 phòng học
  • Sửa chữa Khối 6 phòng
  • Nhà xe học sinh 
  • Nhà xe giáo viên
  • Sân đường
  • Cổng tường rào
  • Nhà bảo vệ