Công Trình Xây Dựng Dân Dụng

- Công trình: Nhà làm việc tiếp công dân, văn phòng một cửa và kho lưu trữ huyện Thuận Nam.

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Quy mô xây dựng: 

+ Xây mới Nhà làm việc: Công trình cấp III, 02 tầng, diện tích 1.139,12m2; nhà khung Bê tông cốt thép chịu lực, móng bê tông cốt thép, sàn, mái bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch ống không nung bao che vữa xi măng mác 50; trát tường vữa xi măng mác 75; mái lợp ngói màu đất nung 10v/m2, xà gồ, cầu phong, li tô bằng thép hình; nền lát gạch Ceramic 600x600; cầu thang; bậc cấp ốp đá granite tự nhiên; hệ cửa đi, cửa sổ nhựa lõi thép, kính dày 5mm, toàn bộ công trình sơn nước có bả matic

+ Xây mới nhà bảo vệ: Công trình cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 11,52m2; Móng, trụ, dầm bằng bê tông cốt thép chịu lực; ; tường xây gạch ống không nung bao che vữa xi măng mác 50; trát tường vữa xi măng mác 75; mái lợp ngói màu đất nung 10v/m2, xà gồ, cầu phong, li tô bằng thép hình; nền lát gạch Ceramic 600x600; hệ cửa đi, cửa sổ nhựa lõi thép, kính dày 5mm, toàn bộ công trình sơn nước có bả matic.