0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP BÃI HỎM

Khu vực lập đồ án "Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm" nằm trong vùng bảo vệ rừng quốc gia Núi Chúa, là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hấp dẫn, nhưng chưa được khai thác du lịch tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Việc khai thác du lịch sẽ đem đến lợi nhuận cho khu vực, góp phần gia tăng giá trị kinh tế địa phương, cũng như đảm bảo kết nối hạ tầng với khu vực xung quanh.